Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:60223 509 Read counter

Title:
Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
354.2
Extent:
6 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Ιωάννης Ολύμπιος, καθηγητής, δαπάνες, πιστώσεις, αγορά, χειρουργικά εργαλεία, Χειρουργική συλλογή, απολογισμός

1


2


3


4


5


6