Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:60223 438 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
354.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Ιωάννης Ολύμπιος, καθηγητής, δαπάνες, πιστώσεις, αγορά, χειρουργικά εργαλεία, Χειρουργική συλλογή, απολογισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6