Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:60224 438 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
187.2
Extent:
30 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται ένα έντυπο του ακαδημαϊκού έτους 1864-65.
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, υπουργός, έγκριση, μαθήματα, πρόγραμμα, θερινό εξάμηνο, έντυπο, διοικητικό προσωπικό, διδακτικό προσωπικό, πανεπιστημιακές συλλογές, παραρτήματα, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, αίτημα, κοσμήτορες, Σχολές, πρόγραμμα, αποστολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30