Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:60224 451 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
187.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
30 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται ένα έντυπο του ακαδημαϊκού έτους 1864-65.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, υπουργός, έγκριση, μαθήματα, πρόγραμμα, θερινό εξάμηνο, έντυπο, διοικητικό προσωπικό, διδακτικό προσωπικό, πανεπιστημιακές συλλογές, παραρτήματα, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, αίτημα, κοσμήτορες, Σχολές, πρόγραμμα, αποστολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30