Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:60225 397 Read counter

Title:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
225.5
Extent:
11 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Other subject categories:
Ποιητικοί Αγώνες
Keywords:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, καθηγητής, διαγωνισμός, Δημήτριος Βερναρδάκης, Ευθύμιος Καστόρχης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητές, ποιητικός διαγωνισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ανδρέας Λόντος, υπουργός, Νικοδήμειο διαγώνισμα, Παναγιώτης Ρομπότης, καθηγητής, αγωνοδίκες, εκλογή, φιλολογικό διαγώνισμα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11