Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:60225 428 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
225.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, καθηγητής, διαγωνισμός, Δημήτριος Βερναρδάκης, Ευθύμιος Καστόρχης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητές, ποιητικός διαγωνισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ανδρέας Λόντος, υπουργός, Νικοδήμειο διαγώνισμα, Παναγιώτης Ρομπότης, καθηγητής, αγωνοδίκες, εκλογή, φιλολογικό διαγώνισμα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11