Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:60227 369 Read counter

Title:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
144.3
Extent:
34 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Other subject categories:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Keywords:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Β΄ των Ελλήνων Συνέλευσις, Ιωάννης Μεσσηνέζης, αποστολή, λογοδοσίες, πληρεξούσιοι, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Παπαζαφειρόπουλος, υπουργός, Επιτάφιος, ακολουθία, πρύτανης καθηγητές, πρόσκληση, συμμετοχή, δοξολογία, Γεώργιος Α΄, υποδοχή, παρουσίαση, Ακαδημαϊκές Αρχές, εγκαθίδρυση, λογοδοσία, απερχόμενος πρύτανης, προσκλήσεις, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, Τρεις Ιεράρχες, εορτή, μνημόσυνο, Άγιος Γεώργιος, εορτή, 25 Μαρτίου, εθνική, εορτή, πρόγραμμα, πένθος, Φρειδερίκος, βασιλιάς, Δανία, μνημόσυνο, Αθανάσιος Πετσάλης, υπουργός, μητροπολίτης, Αθήνα, κώλυμα, μνημόσυνο, τέλεση, ξένος ηγεμόνας, Μιχαήλ Σούτσος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34