Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:60227 401 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
144.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
34 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Β΄ των Ελλήνων Συνέλευσις, Ιωάννης Μεσσηνέζης, αποστολή, λογοδοσίες, πληρεξούσιοι, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Παπαζαφειρόπουλος, υπουργός, Επιτάφιος, ακολουθία, πρύτανης καθηγητές, πρόσκληση, συμμετοχή, δοξολογία, Γεώργιος Α΄, υποδοχή, παρουσίαση, Ακαδημαϊκές Αρχές, εγκαθίδρυση, λογοδοσία, απερχόμενος πρύτανης, προσκλήσεις, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, Τρεις Ιεράρχες, εορτή, μνημόσυνο, Άγιος Γεώργιος, εορτή, 25 Μαρτίου, εθνική, εορτή, πρόγραμμα, πένθος, Φρειδερίκος, βασιλιάς, Δανία, μνημόσυνο, Αθανάσιος Πετσάλης, υπουργός, μητροπολίτης, Αθήνα, κώλυμα, μνημόσυνο, τέλεση, ξένος ηγεμόνας, Μιχαήλ Σούτσος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34