Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:61464 569 Read counter

Title:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
190.3
Extent:
11 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1868.
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Λυκούργος-Λογοθέτης, επίτιμος καθηγητής, διορισμός, Αρχιεπίσκοπος, Σύρος, Τήνος, Ιερά Σύνοδος, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Αριστείδης Οικονόμος, υφηγητής, έγκριση, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Νικόλαος Σαρίπολος, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, δοκιμασία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11