Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Υποφάκελος uoadl:61464 586 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
190.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1868.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Λυκούργος-Λογοθέτης, επίτιμος καθηγητής, διορισμός, Αρχιεπίσκοπος, Σύρος, Τήνος, Ιερά Σύνοδος, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Αριστείδης Οικονόμος, υφηγητής, έγκριση, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Νικόλαος Σαρίπολος, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11