Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:61466 695 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
174.2
Extent:
61 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ιατρίδης, υπογραμματέας, επιστροφή, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, πρόταση νόμου, Γραφείο, Πανεπιστήμιο, υπάλληλοι, μισθοδοσία, Γεώργιος Δαμιανού, υπογραμματέας, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, Δημήτριος Αποστολόπουλος, φοιτητής, βοηθός, διορισμός, Κωνσταντίνος Σιμιτσής, απόλυση, Δημήτριος Αργυρόπουλος, προπαρασκευαστής, Βοτανική, διορισμός, ορκωμοσία, Στ. Σταυράκης, προπαρασκευαστής, Φυσική, διορισμός, Ι. Βλέττας, προπαρασκευαστής, Φαρμακολογία, απαλλαγή υπηρεσίας, ονομαστικός κατάλογος, προπαρασκευαστές, μισθός, προϋπολογισμός, Αθανάσιος Σαραβάκος, προπαρασκευαστής, Γενική Χημεία, Ιωάννης Νικολαΐδης, Βασίλειος Γεωργιάδης, Φαρμακευτική Χημεία, διορισμός, Φίλιππος Ιωάννου, έφορος, Εθνική Βιβλιοθήκη, διορισμός, Φυσιογραφικό Μουσείο, ταριχευτής

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61