Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:61466 696 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
174.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
61 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ιατρίδης, υπογραμματέας, επιστροφή, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, πρόταση νόμου, Γραφείο, Πανεπιστήμιο, υπάλληλοι, μισθοδοσία, Γεώργιος Δαμιανού, υπογραμματέας, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, Δημήτριος Αποστολόπουλος, φοιτητής, βοηθός, διορισμός, Κωνσταντίνος Σιμιτσής, απόλυση, Δημήτριος Αργυρόπουλος, προπαρασκευαστής, Βοτανική, διορισμός, ορκωμοσία, Στ. Σταυράκης, προπαρασκευαστής, Φυσική, διορισμός, Ι. Βλέττας, προπαρασκευαστής, Φαρμακολογία, απαλλαγή υπηρεσίας, ονομαστικός κατάλογος, προπαρασκευαστές, μισθός, προϋπολογισμός, Αθανάσιος Σαραβάκος, προπαρασκευαστής, Γενική Χημεία, Ιωάννης Νικολαΐδης, Βασίλειος Γεωργιάδης, Φαρμακευτική Χημεία, διορισμός, Φίλιππος Ιωάννου, έφορος, Εθνική Βιβλιοθήκη, διορισμός, Φυσιογραφικό Μουσείο, ταριχευτής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61