Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:61666 435 Read counter

Title:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
191.2
Extent:
95 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Μίλησης, υπουργός, Νικηφόρος Καλογεράς, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Κωνσταντίνος Πορφυρόπουλος, τακτικός καθηγητής, διορισμός, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Σωκράτης Τσιβανόπουλος, τακτικός καθηγητής, Ιωάννης Πύρλας, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Παναγιώτης Παυλίδης, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, γυμνάσιο Αίγινα, Στέφανος Στρέϊτ, υφηγητής, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Νικόλαος Δελλαπόρτας, υφηγητής, διορισμός, Δημήτριος Θεοφανόπουλος, υφηγητής, διορισμός, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, Σπυρίδων Μπαλάνος, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, συνέλευση, αντιρρήσεις, Ακαδημαϊκές Αρχές, καθηγητές, διορισμός, αντικαταστάσεις, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, Δημήτριος Σεμιτέλος, κομήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, διδάκτωρ, υποτροφος, εργασία, αίτημα, Αναστάσιος Στούπης, διδάκτωρ, αίτημα, υφηγεσία, έγκριση, διορισμός

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95