Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Υποφάκελος uoadl:61666 551 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
191.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
95 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Μίλησης, υπουργός, Νικηφόρος Καλογεράς, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Κωνσταντίνος Πορφυρόπουλος, τακτικός καθηγητής, διορισμός, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Σωκράτης Τσιβανόπουλος, τακτικός καθηγητής, Ιωάννης Πύρλας, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Παναγιώτης Παυλίδης, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, γυμνάσιο Αίγινα, Στέφανος Στρέϊτ, υφηγητής, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Νικόλαος Δελλαπόρτας, υφηγητής, διορισμός, Δημήτριος Θεοφανόπουλος, υφηγητής, διορισμός, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, Σπυρίδων Μπαλάνος, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, συνέλευση, αντιρρήσεις, Ακαδημαϊκές Αρχές, καθηγητές, διορισμός, αντικαταστάσεις, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, Δημήτριος Σεμιτέλος, κομήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, διδάκτωρ, υποτροφος, εργασία, αίτημα, Αναστάσιος Στούπης, διδάκτωρ, αίτημα, υφηγεσία, έγκριση, διορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95