Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:61671 386 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
135.2
Extent:
27 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
άδειες, αιτήματα, εγκρίσεις, Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής, επιστημονική υπόθεση, Κωνσταντινούπολη, Παρίσι, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, Βηρυτός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, σύσταση, αιτήσεις, υποβολή, διαδικασία, έγκριση, Ηρακλής Μητσόπουλος, Θεόδωρος Αρεταίος, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητές, ιαματικά λουτρά, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, απουσία, Θεοβάλδος Κρύπερ (Thoebald Krüper), επιμελητής, Φυσιογραφικό Μουσείο, Πελοπόννησος, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Ρηβέργης, ταριχευτής

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27