Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:61671 314 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
135.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
άδειες, αιτήματα, εγκρίσεις, Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής, επιστημονική υπόθεση, Κωνσταντινούπολη, Παρίσι, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, Βηρυτός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, σύσταση, αιτήσεις, υποβολή, διαδικασία, έγκριση, Ηρακλής Μητσόπουλος, Θεόδωρος Αρεταίος, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητές, ιαματικά λουτρά, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, απουσία, Θεοβάλδος Κρύπερ (Thoebald Krüper), επιμελητής, Φυσιογραφικό Μουσείο, Πελοπόννησος, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Ρηβέργης, ταριχευτής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27