Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Subfolder uoadl:61675 567 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
121.1
Extent:
8 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
πρύτανης, ευχαριστήρια επιστολή, Congrès International des Orientalistes, Διεθνές Συνέδριο, Ανατολικολόγοι, Πετρούπολη, πρόσκληση, πληροφορίες

1


2


3


4


5


6


7


8