Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:61675 576 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
121.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
πρύτανης, ευχαριστήρια επιστολή, Congrès International des Orientalistes, Διεθνές Συνέδριο, Ανατολικολόγοι, Πετρούπολη, πρόσκληση, πληροφορίες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8