Υποτροφίες

Subfolder uoadl:61689 478 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
220.4
Extent:
21 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
Αναστάσιος Δαμβέργης, φαρμακοποιός, μετεκπαίδευση, σπουδές, Ευρώπη, σύσταση, χρηματοδότηση, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, επιμελητής, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητές, συστάσεις, Σπυρίδων Μπαλάνος, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Φυσικές Επιστήμες, τελειοποίηση, υπότροφοι, ονόματα, Βέλλειο κληροδότημα, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, υπότροφοι

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21