Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:61689 509 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
220.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Δαμβέργης, φαρμακοποιός, μετεκπαίδευση, σπουδές, Ευρώπη, σύσταση, χρηματοδότηση, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, επιμελητής, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητές, συστάσεις, Σπυρίδων Μπαλάνος, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Φυσικές Επιστήμες, τελειοποίηση, υπότροφοι, ονόματα, Βέλλειο κληροδότημα, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, υπότροφοι
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21