Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:61692 624 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
399.2
Extent:
41 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ιωάννης Ζωχιός, καθηγητής, Φυσιολογία, εργαλεία, παραγγελία, Παρίσι, δαπάνες, αίτημα, καταβολή, Φυσιολογικό Εργαστήριο, έλλειψη, προπαρασκευάσματα, Κωνσταντίνος Βουσάκης, καθηγητής, πληρωμές, εντολές, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Φυσιογραφικό Μουσείο, Καρυστία, κήτος, Ηρακλής Μητσόπουλος, έφορος, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Krüper), επιμελητής, αναφορές, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Μπενκενδορφ, Πετρούπολη, δωρεά, άρκτος (αρκούδα), Τελωνείο Πειραιώς, παραλαβή, ευχαριστήρια επιστολή, φυσιογραφικά αντικείμενα, παραγγελία, έκθεση, προσθήκες, συλλογές, βιβλιοθήκη, δωρεές, Λυών, Γαλλία, διεθνείς συνεργασίες, φυλλάδια, αποστολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41