Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:61692 651 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
399.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
41 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Ζωχιός, καθηγητής, Φυσιολογία, εργαλεία, παραγγελία, Παρίσι, δαπάνες, αίτημα, καταβολή, Φυσιολογικό Εργαστήριο, έλλειψη, προπαρασκευάσματα, Κωνσταντίνος Βουσάκης, καθηγητής, πληρωμές, εντολές, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Φυσιογραφικό Μουσείο, Καρυστία, κήτος, Ηρακλής Μητσόπουλος, έφορος, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Krüper), επιμελητής, αναφορές, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Μπενκενδορφ, Πετρούπολη, δωρεά, άρκτος (αρκούδα), Τελωνείο Πειραιώς, παραλαβή, ευχαριστήρια επιστολή, φυσιογραφικά αντικείμενα, παραγγελία, έκθεση, προσθήκες, συλλογές, βιβλιοθήκη, δωρεές, Λυών, Γαλλία, διεθνείς συνεργασίες, φυλλάδια, αποστολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41