Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:61695 534 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
405.4
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Ιταλικά.
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Τελωνείο Αθηνών, Μασσαλία, αποξηραμένα φυτά, Φυτολογικό Μουσείο, παραλαβή, Τεργέστη, Βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, κατάλογος, τύπωση, δωρεά, Θ. Ροδοκανάκης, Οδησσός, Mariano Ricci, τυπογράφος, Φλωρεντία

1


2


3


4


5


6


7


8


9