Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:61695 565 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
405.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Ιταλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Τελωνείο Αθηνών, Μασσαλία, αποξηραμένα φυτά, Φυτολογικό Μουσείο, παραλαβή, Τεργέστη, Βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, κατάλογος, τύπωση, δωρεά, Θ. Ροδοκανάκης, Οδησσός, Mariano Ricci, τυπογράφος, Φλωρεντία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9