Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:61696 544 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας    

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
404.1
Extent:
16 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Τιμολέων Αργυρόπουλος, υφηγητής, αίτημα, όργανα, παραχώρηση, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, E. Ducretet, Παρίσι, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, όργανα, παραγγελία, αγορά, Μουσείο Φυσικής, Πειραματική Φυσική, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, παραλαβή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16