Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:61696 530 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας    

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
404.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Τιμολέων Αργυρόπουλος, υφηγητής, αίτημα, όργανα, παραχώρηση, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, E. Ducretet, Παρίσι, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, όργανα, παραγγελία, αγορά, Μουσείο Φυσικής, Πειραματική Φυσική, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, παραλαβή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16