Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:61698 589 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του    

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
409.3
Extent:
70 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 4 έγγραφα στα Γερμανικά και 1 έγγραφο στα Ιταλικά.
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, όργανα, σκεύη, συλλογές, αναφορά, προβλήματα, υπηρέτης, διορισμός, υδροδότηση, φωταέριο, Τελωνείο Πειραιώς, παραλαβή, χημικές ουσίες, Τεργέστη, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, συγγράμματα, αγορά, Δημήτριος Σεμιτέλος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, χημικά όργανα, Μασσαλία, πληρωμές, εντολές, παραλαβή, πρωτόκολλο, Βερολίνο, σύσταση, διορισμός, καθηγητής, πρακτική διδασκαλία, δαπάνες, Theodor Schuchardt, λογαριασμοί, φορτωτική, Τεργέστη, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Αθανασιάδης, όργανα, πώληση, Jahn, έλεγχος, Lenoir & Forster, Βιέννη

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70