Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:61698 651 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του    

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
409.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
70 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 4 έγγραφα στα Γερμανικά και 1 έγγραφο στα Ιταλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, όργανα, σκεύη, συλλογές, αναφορά, προβλήματα, υπηρέτης, διορισμός, υδροδότηση, φωταέριο, Τελωνείο Πειραιώς, παραλαβή, χημικές ουσίες, Τεργέστη, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, συγγράμματα, αγορά, Δημήτριος Σεμιτέλος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, χημικά όργανα, Μασσαλία, πληρωμές, εντολές, παραλαβή, πρωτόκολλο, Βερολίνο, σύσταση, διορισμός, καθηγητής, πρακτική διδασκαλία, δαπάνες, Theodor Schuchardt, λογαριασμοί, φορτωτική, Τεργέστη, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Αθανασιάδης, όργανα, πώληση, Jahn, έλεγχος, Lenoir & Forster, Βιέννη
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70