Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη Πληρώσεως Εδρών και άλλες Διαδικασίες)

Subfolder uoadl:61702 515 Read counter

Title:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη Πληρώσεως Εδρών και άλλες Διαδικασίες)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
191.2
Extent:
82 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνέται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γερμανικά.
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παύλος Ιωάννου, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Δημήτριος Κοκκίδης, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Στέφανος Στρέιτ, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Λουκάς Παπαϊωάννου, υφηγητής, έγκριση, Ιωάννης Βάμβας, υφηγητής, έγκριση, Κωνσταντίνος Κόντος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Μιχαήλ Δέφνερ, υφηγητής, αναφορά, Στυλιανός Κωνσταντινίδης, Λατινική Φιλολογία, Ιωάννης Πύρλας, απαλλαγή υπηρεσίας, Σπυρίδων Σούγκρας, υφηγητής, έγκριση, Νικόλαος Διομήδης Κυριακός, Βασίλειος Οικονομίδης, καθηγητής, Πολιτική Δικονομία, μάθημα, ανάληψη, αποποίηση, Νικόλαος Δαμασκηνός, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, Αλέξανδρος Πασπάτης, Ν. Νικολαΐδης, Κωνσταντινούπολη, πρόταση, Μυριανθέας, διδάκτωρ, Μόναχο, Συγκριτική Φιλολογία, Κυριάκος Μυλωνάς, υφηγητής, έγκριση, Γεώργιος Πανταζίδης, υφηγητής, έγκριση, Εβραϊκή Γλώσσα, Σημιτικές Γλώσσες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82