Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη Πληρώσεως Εδρών και άλλες Διαδικασίες)

Υποφάκελος uoadl:61702 519 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη Πληρώσεως Εδρών και άλλες Διαδικασίες)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
191.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
82 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνέται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γερμανικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παύλος Ιωάννου, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Δημήτριος Κοκκίδης, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Στέφανος Στρέιτ, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Λουκάς Παπαϊωάννου, υφηγητής, έγκριση, Ιωάννης Βάμβας, υφηγητής, έγκριση, Κωνσταντίνος Κόντος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Μιχαήλ Δέφνερ, υφηγητής, αναφορά, Στυλιανός Κωνσταντινίδης, Λατινική Φιλολογία, Ιωάννης Πύρλας, απαλλαγή υπηρεσίας, Σπυρίδων Σούγκρας, υφηγητής, έγκριση, Νικόλαος Διομήδης Κυριακός, Βασίλειος Οικονομίδης, καθηγητής, Πολιτική Δικονομία, μάθημα, ανάληψη, αποποίηση, Νικόλαος Δαμασκηνός, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, Αλέξανδρος Πασπάτης, Ν. Νικολαΐδης, Κωνσταντινούπολη, πρόταση, Μυριανθέας, διδάκτωρ, Μόναχο, Συγκριτική Φιλολογία, Κυριάκος Μυλωνάς, υφηγητής, έγκριση, Γεώργιος Πανταζίδης, υφηγητής, έγκριση, Εβραϊκή Γλώσσα, Σημιτικές Γλώσσες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82