Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:61703 492 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
135.3
Extent:
25 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, άδειες, αιτήματα, εγκρίσεις, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, Σύρος, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, καθηγητής, Παρίσι, «Ιστορία του Ελληνικού Εθνούς», επίλογος, έκδοση, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Γερμανία, Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής, Κωνσταντινούπολη, Ευθύμιος Καστόρχης, καθηγητής, Σύρος, Τήνος, Γεώργιος Καραμήτσας, καθηγητής, Νάπολη, Ιταλία, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Ευρώπη, χημεία, χημικά εργαστήρια, επίσκεψη, Πρακτική και Πειραματική Χημεία, απουσία, ζήτημα, Κωνσταντίνος Κόντος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Ιωάννης Παπαδάκης, κοσμήτωρ, Γεώργιος Δαμιανού, υπογραμματέας, ασθένεια, πιστοποιητικό, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68