Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:61703 482 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
135.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
25 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, άδειες, αιτήματα, εγκρίσεις, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, Σύρος, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, καθηγητής, Παρίσι, «Ιστορία του Ελληνικού Εθνούς», επίλογος, έκδοση, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Γερμανία, Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής, Κωνσταντινούπολη, Ευθύμιος Καστόρχης, καθηγητής, Σύρος, Τήνος, Γεώργιος Καραμήτσας, καθηγητής, Νάπολη, Ιταλία, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Ευρώπη, χημεία, χημικά εργαστήρια, επίσκεψη, Πρακτική και Πειραματική Χημεία, απουσία, ζήτημα, Κωνσταντίνος Κόντος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Ιωάννης Παπαδάκης, κοσμήτωρ, Γεώργιος Δαμιανού, υπογραμματέας, ασθένεια, πιστοποιητικό, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68