Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Subfolder uoadl:61709 555 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
121.2
Extent:
14 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Λατινικά.
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Ουψάλα, Πανεπιστήμιο, εορτή, τελετή, επέτειος, ίδρυση, πρόσκληση, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, ευχαριστήρια επιστολή, συμμετοχή, αδυναμία, «Καρτερία», εφημερίδα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14