Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:61709 582 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
121.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Λατινικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ουψάλα, Πανεπιστήμιο, εορτή, τελετή, επέτειος, ίδρυση, πρόσκληση, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, ευχαριστήρια επιστολή, συμμετοχή, αδυναμία, «Καρτερία», εφημερίδα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14