Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:61712 721 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
230.1
Extent:
84 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, έγκριση, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, έγκριση, διορισμός, βασιλικό διάταγμα, πρυτανεία, υποψήφιοι, εκλογή, ζήτημα, πρόσκληση, Δημήτριος Ορφανίδης, πρύτανης, παραίτηση, ασθένεια, καθηγητές, κατάλογος, αρχαιρεσίες, συνέλευση, συμμετοχή, σύσταση, «Το Σύστημα», εφημερίδα, Ανδρέας Αναγνωστάκης, υποψηφιότητα, εκλογή, κοσμήτορες, Ζήκος Ρώσης, Θεολογική Σχολή, Παύλος Καλλιγάς, Νομική Σχολή, Κωνσταντίνος Πορφυρόπουλος, Φιλοσοφική Σχολή, έγκριση, διορισμός, Νομική Σχολή, συνέλευση, κοσμητεία, υποψήφιοι, Νικόλαος Δαμασκηνός, κοσμήτωρ, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Παναγιώτης Παυλίδης, καθηγητής, υποψηφιότητα, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Κωνσταντίνος Κόντος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, αίτημα, παραίτηση, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, μέλη, συμπλήρωση, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84