Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:61712 740 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
230.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
84 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, έγκριση, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, έγκριση, διορισμός, βασιλικό διάταγμα, πρυτανεία, υποψήφιοι, εκλογή, ζήτημα, πρόσκληση, Δημήτριος Ορφανίδης, πρύτανης, παραίτηση, ασθένεια, καθηγητές, κατάλογος, αρχαιρεσίες, συνέλευση, συμμετοχή, σύσταση, «Το Σύστημα», εφημερίδα, Ανδρέας Αναγνωστάκης, υποψηφιότητα, εκλογή, κοσμήτορες, Ζήκος Ρώσης, Θεολογική Σχολή, Παύλος Καλλιγάς, Νομική Σχολή, Κωνσταντίνος Πορφυρόπουλος, Φιλοσοφική Σχολή, έγκριση, διορισμός, Νομική Σχολή, συνέλευση, κοσμητεία, υποψήφιοι, Νικόλαος Δαμασκηνός, κοσμήτωρ, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Παναγιώτης Παυλίδης, καθηγητής, υποψηφιότητα, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Κωνσταντίνος Κόντος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, αίτημα, παραίτηση, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, μέλη, συμπλήρωση, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84