Παθολογικό Ανατομείο

Subfolder uoadl:61714 516 Read counter

Title:
Παθολογικό Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
357.1
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pathology
Other subject categories:
Εργαστήρια
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, Παθολογικό Ταμείο, αγορές, δαπάνες, πληρωμές, εντολές, Karl Wilberg, βιβλία, απόδειξη, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης

1


2


3


4