Παθολογικό Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:61714 494 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παθολογικό Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
357.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παθολογική ανατομία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργαστήρια
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, Παθολογικό Ταμείο, αγορές, δαπάνες, πληρωμές, εντολές, Karl Wilberg, βιβλία, απόδειξη, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4