Υποτροφίες

Subfolder uoadl:61716 531 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
221.1
Extent:
76 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, υποτροφίες, παράταση, Ρουμανική κυβέρνηση, εξωτερικό, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, βασιλικό διάταγμα, τροποποίηση, υπότροφοι, εκλογή, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Ριζάρειος Σχολή, Γεώργιος Δέρβος, πρόλυτος, σύσταση, διαγωνισμός, κανονισμός, όροι, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Βέλλειο κληροδότημα, Κωνσταντίνος Σκαρπαλέζος, τελειόφοιτος, πενία, αίτημα, Εμμανουήλ Πουλημένος, φοιτητής, υποτροφία, Πετρίδειο κληροδότημα, Κέρκυρα, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, υπότροφοι, διορισμός, ονόματα, Ράκος, Μαυροκορδάτος, κληροδοτήματα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76