Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:61716 553 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
221.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
76 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, υποτροφίες, παράταση, Ρουμανική κυβέρνηση, εξωτερικό, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, βασιλικό διάταγμα, τροποποίηση, υπότροφοι, εκλογή, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Ριζάρειος Σχολή, Γεώργιος Δέρβος, πρόλυτος, σύσταση, διαγωνισμός, κανονισμός, όροι, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Βέλλειο κληροδότημα, Κωνσταντίνος Σκαρπαλέζος, τελειόφοιτος, πενία, αίτημα, Εμμανουήλ Πουλημένος, φοιτητής, υποτροφία, Πετρίδειο κληροδότημα, Κέρκυρα, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, υπότροφοι, διορισμός, ονόματα, Ράκος, Μαυροκορδάτος, κληροδοτήματα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76