Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:61719 433 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους    

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
306.3
Extent:
21 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, φαρμακευτικές ύλες, Φαρμακολογικό Ταμείο, παραλαβή, φάρμακα, προμήθεια, δαπάνες, αίτημα, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, όργανα, φάρμακα, αγορά, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, συγγράμματα, αγορά, Βιέννη, φαρμακευτικά αντικείμενα, ασκήσεις, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Μασσαλία, Παρίσι, Secretan, οργανοποιός, παραγγελία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21