Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:61719 486 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους    

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
306.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, φαρμακευτικές ύλες, Φαρμακολογικό Ταμείο, παραλαβή, φάρμακα, προμήθεια, δαπάνες, αίτημα, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, όργανα, φάρμακα, αγορά, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, συγγράμματα, αγορά, Βιέννη, φαρμακευτικά αντικείμενα, ασκήσεις, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Μασσαλία, Παρίσι, Secretan, οργανοποιός, παραγγελία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21