Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:61722 487 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
399.3
Extent:
35 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Φυσιογραφικό Μουσείο, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, σύγγραμμα, Gaudry, αίτημα, Παρίσι, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Küper), επιμελητής, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, έκθεση, προσθήκες, συλλογές, δωρεές, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, Αμερική, βιβλία, ταριχευμένα ζώα, Ταμείο Φυσιολογίας (Φυσιολογικό Ταμείο), Ιωάννης Ζωχιός, καθηγητής, Φυσιολογία, όργανα, παραλαβή, Μασσαλία, Secretan & Successeur, Παρίσι, παραγγελία, λογαριασμός, Πειραματική Φυσιολογία, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, ουσίες, πειράματα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35