Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:61722 497 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
399.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
35 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσιογραφικό Μουσείο, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, σύγγραμμα, Gaudry, αίτημα, Παρίσι, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Küper), επιμελητής, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, έκθεση, προσθήκες, συλλογές, δωρεές, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, Αμερική, βιβλία, ταριχευμένα ζώα, Ταμείο Φυσιολογίας (Φυσιολογικό Ταμείο), Ιωάννης Ζωχιός, καθηγητής, Φυσιολογία, όργανα, παραλαβή, Μασσαλία, Secretan & Successeur, Παρίσι, παραγγελία, λογαριασμός, Πειραματική Φυσιολογία, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, ουσίες, πειράματα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35