Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:61729 565 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
404.1
Extent:
63 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 17 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, όργανα, αγορά, διδασκαλία, έξοδα, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Duboscq, Morlot, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, Πειραματική Φυσική, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, Emile Rousseau, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, Ruhmcorff, όργανα, κατάλογοι, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Ducretet, Παρίσι, λογαριασμοί, φορτωτικές, Alvergniat, Lutz

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63