Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:61729 587 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
404.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
63 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 17 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, όργανα, αγορά, διδασκαλία, έξοδα, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Duboscq, Morlot, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, Πειραματική Φυσική, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, Emile Rousseau, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, Ruhmcorff, όργανα, κατάλογοι, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Ducretet, Παρίσι, λογαριασμοί, φορτωτικές, Alvergniat, Lutz
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63