Νομισματική Συλλογή

Subfolder uoadl:61732 621 Read counter

Title:
Νομισματική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
359.3
Extent:
10 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Νομισματική Συλλογή
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Σύλλογος των Μεσαιωνικών Σπουδών, Μανουήλ Γεδεών, πρόεδρος, νομίσματα, αποστολή, Νομισματικό Μουσείο, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Αχιλλέας Ποστολάκας, νομισματογνώμων, Ιονική συλλογή, νομίσματα, αποστολή, Αλέξανδρος Μουρούζης, Π. Λάμπρος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10