Νομισματική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:61732 622 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Νομισματική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
359.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νομισματική Συλλογή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Σύλλογος των Μεσαιωνικών Σπουδών, Μανουήλ Γεδεών, πρόεδρος, νομίσματα, αποστολή, Νομισματικό Μουσείο, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Αχιλλέας Ποστολάκας, νομισματογνώμων, Ιονική συλλογή, νομίσματα, αποστολή, Αλέξανδρος Μουρούζης, Π. Λάμπρος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10