Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:61734 847 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
409.3
Extent:
74 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά και 2 έγγραφα στα Ιταλικά.
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, Υπουργείο Ναυτικών, αίτημα, σύρμα, πλατίνα, ασκήσεις, αποστολή, όργανα, σκεύη, συλλογές, χημικά προϊόντα, Παρίσι, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, πληρωμές, εντολές, διδασκαλία, έξοδα, καταστάσεις, συλλογή, πλουτισμός, επισκευές, φοιτητές, ασκήσεις, δαπάνες, Lenoir & Forster, αναφορά, Γερμανία, Βιέννη, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, προϋπολογισμός, διδασκαλία, έξοδα, έπιπλα, επιδιορθώσεις, συλλογές, πλουτισμός, συγγράμματα, ασκήσεις, εισπράξεις, δαπάνες, παραλαβή, πρωτόκολλα, Theodore Schuchardt, Görlitz

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74