Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:61734 855 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
409.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
74 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά και 2 έγγραφα στα Ιταλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, Υπουργείο Ναυτικών, αίτημα, σύρμα, πλατίνα, ασκήσεις, αποστολή, όργανα, σκεύη, συλλογές, χημικά προϊόντα, Παρίσι, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, πληρωμές, εντολές, διδασκαλία, έξοδα, καταστάσεις, συλλογή, πλουτισμός, επισκευές, φοιτητές, ασκήσεις, δαπάνες, Lenoir & Forster, αναφορά, Γερμανία, Βιέννη, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, προϋπολογισμός, διδασκαλία, έξοδα, έπιπλα, επιδιορθώσεις, συλλογές, πλουτισμός, συγγράμματα, ασκήσεις, εισπράξεις, δαπάνες, παραλαβή, πρωτόκολλα, Theodore Schuchardt, Görlitz
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74